Ordipol Sp. z o.o. w upadłości

W dniu 27 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Syndyk zaprasza do składania ofert/listów intencyjnych w zakresie wyposażenia centrum logistycznego na Bielanach Wrocławskich. W wynajmowanym obiekcie o łącznej powierzchni 42.000 m2 znajdują się m.in. sortery: manualny, automatyczny odzieży, automatyczny paczek eCommerce, zabudowa antresoli, regały wysokiego składowania i wiele innych urządzeń towarzyszących.

Preferowane będą oferty zakładające przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzić będzie co najmniej jedno z urządzeń – sorter paczek, antresola . Dodatkowo preferowani będą oferenci gotowi wynająć przynajmniej częściowo obiekt zajmowany obecnie przez Upadłego. Po wpływie oferty w w/w zakresie syndyk złoży wniosek do Sędzi-komisarz o zgodę na sprzedaż.

W skład masy upadłości wchodzą również nisko cenne składniki nie związane bezpośrednio z sorterami. Aktualnie strona www służy prezentacji majątku, a sama sprzedaż będzie odbywać się po ustaleniu jej warunków przez Sędzię-komisarz.