Prezentacja

Poniżej prezentacja centrum logistycznego
Ordipol Sp. z o.o. w upadłości przygotowana przez Upadłego przed ogłoszeniem upadłości.